Falkenbergs Manskör i Fåborg  Danmark 1953

Bellmanframträdande Köpenhamn 2002

Tallin 2010

Falkenbergs Manskör är en kör som ser med tillförsikt på framtiden. Vi har startat  ett ”föryngringsarbete”, både repertoarmässigt och medlemsmässigt som slagit väl ut. Sven-Anders Svensson har arrangerat ett 30-tal moderna sånger för manskör som kören lagt till sin repertoar. Detta betyder inte att vi vänder ryggen till traditionella manskörssånger, vi blandar nytt och gammalt.

Kören har en mycket stark sammanhållning och omsorgen om varandra är stor. Vi avslutar repetitionerna  varannan vecka med fika och eftersnack. Kören har även regelbundna fester och resor.

Efter 5 år som dirigent lämnade Sven-Anders Svensson  över till Bodil Hedman. Bodil flyttade tyvärr tillbaka till Norrköping efter ett halvår och ersätts av Mia Abrahamsson, kantor i Vessigebro. Mia går från klarhet till klarhet och lyfter och utvecklar kören på ett pedagogiskt lekfullt sätt, glädjen i kören över vår nya dirigent går inte att ta miste på.

Presentation

Körträff för ”ungdomar” på Harrys 2005

Repetition med Svärdh Noreénkvintetten 2002.  © Hallands Nyheter

Vi ser med tillförsikt på framtiden, ambitionen är att fortsätta föryngra repertoaren samt hitta nya former för framträdanden. Trots att det rekryteras yngre medlemmar, är medelåldern drygt 60 år. Kamratskapet i kören är väldigt stark, och oftast livslångt. Kamratskapet går på ett unikt sätt över generationsgränserna.

 

Resor och besök från andra körer har förgyllt körlivet genom åren. Senaste resan gick 2018 till Göteborg och en kvällskryssning med M/S Trubaduren där vi bjöds på en härlig show regisserad av Marcus Helmer Gustafsson, en av våra solister på vår julkonsert  2017 och även 2018. Under kvällen sjöng vi några bordsvisor, vilket var uppskattat. 2016 firade vi 110 år med en resa till Garda i Italien där vi hade några fantastiska dagar med mycket spontansång trevliga middagar och samvaro. 2014 gjorde vi en kortare resa på Göta Kanal, en trevlig resa i Östergötland. Berlin var vårt mål 2012 med sång och stora upplevelser. 2010 styrde vi färden österut till Estland och Lettland. 2008 reste vi till Rotterdam där vi hälsade på våra vänner Laila och Sture Lundgren som verkade i Svenska sjömanskyrkan där. Jubileumsåret 2006 när vi firade 100 år gick resan till Irland, en oförglömlig resa, med många intryck.

Tack vare en energisk resekommitté och duktiga guider får vi på våra resor en fin mix av historia och geografi toppat med sång och nöjen.

Manskören är helt säkert en god ambassadör för Falkenberg. Körens utbyte med såväl vänorter och andra orter skapar vänskapsband nationellt och internationellt.

Allsång på vallarna 2006

 

Svenska sjömanskyrkan Berlin 2012

Julkonsert 2005.  © Hallands Nyheter

Julkonsert 2005.  © Hallands Nyheter

Höstkonsert med Glumstenskören 2012

Textruta: Falkenbergs Manskör

Julkonsert 2005.  © Hallands Nyheter

Nationaldagen på vallarna 2010

Julkonsert 2005.  © Hallands Nyheter

Sång på stan och Stålboms en solig majdag 2017

Adventsgudstjänst 2015.  Foto Lars Stenman

Garda, Italien 2016

Resa till Göteborg och M/S Trubaduren 2018

Marcus Helmer Gustavson en go pojk som verkar gilla oss:

Värnlösa barns dag 27 december 2017

Jörgen Waldén och Marcus Helmer Gustafsson

Resa till Göteborg och M/S Trubaduren framåt småtimmarna maj 2018

Resa till Werl i Tyskland 1972

Repetition innan julkonsert 2018