Falkenbergs Manskörs Historia

När förra seklet var ungt hade Falkenberg cirka 3200 invånare. Fisket i Ätran gav ca 2000 laxar per år.  En grovarbetare med 59 timmars arbetsvecka tjänade då 35 öre i timmen

Det nya tingshuset togs i bruk. Vid stranden på södra sidan av hamnen färdigställdes sandstopparen. Industrier växte fram, Fajans Tegelbruk och Sydsvenska Kraftaktiebolaget grundades. Läkaren och författaren August L Bondesson, född 1854, avled.

Paradoxalt nog var det tack vare en kvinna som Falkenbergs Manskör bildades. Typografen och sedermera chefredaktören på FalkenbergsPosten, G A Janson berättade om händelsen i anteckningar till 30-årsjubileet.

Jenny Charlotta Gabrielsson hette en ung Falkenbergsflicka, hon var född 1884. Vid denna tid härjade många allvarliga sjukdomar i staden.  Jenny Charlotta drabbades av TBC, och avled i sjukdomen i maj 1906, endast 22 år gammal.

Till den unga kvinnans begravning i Falkenbergs kyrka förhörde sig medlemmar i IOGT Logen Falkenhus om det fanns möjlighet att få höra manskörssång. Folkskollärare Johan Thylén åtog sig uppdraget att försöka samla ihop en skara sångbegåvade män. Åkare Fredrik Nilsson, typograf Emil Svensson, mjölnare Gustav Holmqvist, skomakarmästare Johan Andersson samt förut nämnda G A Janson var de män som Thylén lyckades få ihop.

Vid Jenny Charlottas begravning den 15 maj sjöng de tre sånger, bl. a. ”Ljuvt är att hamna” och ”Stilla skuggor”.

Dessa sånger finns än idag med i Falkenbergs Manskörs repertoar. Detta var embryot till det som skulle komma att bli Falkenbergs Manskör. Man började med regelbundna övningar. Repetitionerna bedrevs från början i en skollokal på Sandgatan. Genom åren har kören fått byta repetitionslokal flera gånger. Från bl.a. Norra Ordenshuset (Storan), gamla kyrkan och Schubergtorpsskolan har man kunnat höra manlig skönsång. Sedan 3 februari, 1976 har Manskören hållit sina övningar i gamla tingshuset, under Falkenberg församlings vingar.

Genom åren har kören haft  12 dirigenter och 14 ordföranden. (2019)

2006 firade kören 100 år med flera konserter och Irlandsresa.

Åren går och 2016 var det 110-årsjubileuim! Trots åren ser vi mer framåt än bakåt. Kören har inte stagnerat i det gamla, utan utvecklas  och anpassar sig till den nya tiden. Vi är stolta att få utveckla och bevara manskörskörstraditionen tillsammans med en liten kortväxt, envis dirigent. Mia du är bäst!

 

.

 

Händelser i tiden runt år 1906 då Falkenbergs Manskör bildas

Jenny Charlotta Gabrielssons grav. Valborgsmässoafton lägger kören en ros vid graven

I anknytning till 100-årsjubileét placerades en mässingsplatta i stenläggningen  framför rådhustrappan.

Kommunens sommarplantering vid tullbron 2006

Rektangel med rundade hörn: Startsida
Rektangel med rundade hörn: Presentation
Rektangel med rundade hörn: Medlemmar
Rektangel med rundade hörn: Bilder
Rektangel med rundade hörn: Historia
Rektangel med rundade hörn: Damklubben
Rektangel med rundade hörn: Medlemsinfo.
Rektangel med rundade hörn: Kontakt

3D-animering av Johan Linde

Körens dirigent 2018, Mia Abrahamsson

Kören 1924, en av grundarna och dirigent Johan Thylén fyller 60 år.

Körens kassabok 1924, Johan Tyhlén uppvaktades med 100 kr. Körens kassa = 241,22 kr motsvarar 6 651 kr 2019